NUA brygghus er norges sydligste bryggeri og lager håndverksøl i sine lokaler sentralt plassert i Mandal, Lindesnes kommune.
Vi distribuerer vårt øl lokalt i Agder, men fra høsten 2020 også nasjonalt. 

På bryggeriet i Mandal har vi butikk hvor vi selger råvarer og utstyr til alle hjemmebryggere, samt vårt eget øl av butikkstyrke (4,7%).

Åpningstider: Lørdag 12-15 

Historikk og eierskap:
NUA Brygghus ble etablert i 2013 av Bjarte Lie, Tore Grundeland og Hans Atle Thorsen. 
Eierstrukturen er noe endre gjennom årene og består i dag av 6 personer; Atle Hjemdal, Erik Aanesen, Endre Børufsen, Ronny Pedersen, Eskil Schanche og Truls Holte.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.