Bryggeriet ble etablert i 2013 av Hans Atle Thorsen, Tore Grunderland og Bjarte Lie.
Eierstrukturen har blitt endret noe gjennom årene og består i dag av syv personer: I tillegg til grunder Hans Atle Thorsen er det Erik Aanesen, Endre Børufsen, Ronny Pedersen, Atle Hjemdal, Alvar Johnsen Wattne og Eskil Schanche.